We hebben een nieuwe website:

energiecooperatieanjum.nl

Opbrengst PCR Anjum 

Opbrengst in 2020 tot en met augustus is 59 MWh.
Sinds begin (september 2029) 73 MWh

Nieuwe Projecten

De tweede Postcoderroos staat in de startblokken. Geïnteresseerden kunnen zich nu al opgeven via [email protected].  
Ons elektrische deelauto project heeft even wat vertraging opgelopen in verband met Corona.

Kennismaken

Onze waarden

 Energiecoöperatie “De Anjumer Eendragt” is opgericht in november 2018. De coöperatie stelt zich ten doel om samen met de bewoners Anjum te verduurzamen, gezamenlijk duurzame energie op te wekken, voorlichting te geven over duurzame mogelijkheden en duurzame projecten te ondersteunen 

Onze motivatie

De energiecoöperatie is opgericht door een zestal enthousiaste Anjumers die zich willen inzetten voor een duurzame woonomgeving en een bijdrage willen leveren aan het voorkomen van een te grote opwarming van onze aarde. Ons motto is groot denken maar klein beginnen. 

Nieuwe Projecten

Na het organiseren van o.a. informatieavonden en het realiseren van een eerste postcoderoos is het nu tijd om aan een tweede postcoderoos te gaan beginnen. De postcoderoos is bedoeld voor mensen die graag duurzame energie willen opwekken met een goed rendement maar zelf geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen op het eigen dak te leggen. 
In een postcoderoosconstructie worden ca. 200 zonnepanelen op een groot dak in of in de buurt van Anjum gelegd.  Bewoners van Anjum of in een van de aangrenzende postcodes kunnen deelnemen door participaties ('zonnepanelen') te kopen en te profiteren van de hiermee duurzame opgewekte energie.
Opgeven of interesse aangeven voor deze tweede postcoderoos kan door een email te sturen naar [email protected]. De verwachting is dat dat de tweede postcoderoos in de loop van 2021 gerealiseerd gaat worden.

Over ons

Wij zijn een zestal Anjumers die samen het bestuur vormen van de in 2018 opgerichte energiecoöperatie De Anjumer Eendragt.
Het bestuur bestaat uit:
Renze Holwerda (penningmeester)
Koos Agtereek (lid)
Emile Hendriks (voorzitter)
Hendrik Rosier (lid)
Jikke Koree-Turkstra (secretaris)
Nynke Visser-Gaastra (lid)